Home / שיפוצים – תהליך עבודה

שיפוצים – תהליך עבודה

תהליך העבודה

 1. הבנת רעיון הלקוח ולקיחת מידות
 2. יעוץ ותכנון חדר האמבטיה או המטבח או השיפוץ המבוקש בכלל
 3. הוצאת תוכניות ע"י מעצב מקצועי
 4. הוצאת כתב כמויות מדויק לרכישת המוצרים, ע"פ תוכנית העיצוב שנבחרה
 5. הצעת מחיר לפי המפרט ותוכנית העיצוב שנבחרה
 6. רכישת המוצרים עם היועץ וקביעת מועד לתחילת העבודה
 7. בתחילת העבודה, כיסוי כל האזור בניילון למניעת לכלוך
 8. פרוקים והריסות כנדרש כולל פינוי הפסולת במכולה לשמירת ניקיון הסביבה
 9. בנייה של קירות חדשים לפי תכנית
 10. ביצוע חשמל לפי תכנית או לפי דרישת הלקוח
 11. הנחת צנרת אינסטלציה חדשה
 12. ריצופים וחיפויים בקרמיקה או בכל ריצוף אחר צביעה
 13. צביעה
 14. הרכבת אביזרי חשמל וכלים סניטרים
 15. ניקיון השטח (בכל סוף יום)
 16. מסירת העבודה ללקוח